Close

20. november 2018

Viktig om timebestilling i Coronapandemi tid.

Legekontoret har  åpent for å ta imot pasienter som ikke har symptomer på sykdom i luftveiene.

Det er viktig å komme presis og ikke før avtalt tid. Dette for å begrense antall pasienter på venterom. Pasient må komme alene, dersom de ikke trenger ledsager.